Jesteś tutaj

Jak działamy

Celem firmy Telecom jest świadczenie usług na najwyższym poziomie. Podstawą jest umiejętność wysłuchania klienta i rozpoznanie Państwa potrzeb. Prawidłowo przeprowadzony etap  rozpoznania potrzeb pozwala na opracowanie i dostarczenia nowatorskich rozwiązań, które je zaspokoją.  Naszym celem jest, by usługi, jakie Państwo świadczymy, mogły być stale doskonalone i przyniosły trwałe korzyści Państwa przedsiębiorstwu.

Podejmowanie decyzji biznesowych jest niejednokrotnie podyktowane szybko zmieniającym się otoczeniem, w którym warunki technologiczne, prawne i regulacyjne zmieniają się równie szybko, jak uwarunkowania ekonomiczne i społeczne. Równie szybko zmieniają się potrzeby Państwa klientów, pracowników i partnerów.

Doradztwo ukierunkowane na proces

Dobra strategia teleinformatyczna powinna być odpowiednio wyważona i musi zaspokajać zarówno bieżące, jak i przyszłe potrzeby Państwa przedsiębiorstwa i realia ekonomiczne. Taka strategia ma bezpośredni wpływ na powodzenie i konkurencyjność Państwa organizacji. Jest zatem sprawą o dużym znaczeniu, by wspólnie określić cele i czynniki decydujące o powodzeniu planowanej zmiany i wszystkich poszczególnych procesów biznesowych.
W dobie wdrażania zintegrowanych systemów, gdy dotychczasową infrastrukturę przekształca się w jednolity system lub gdy świadczenie usług przejmuje nowy usługodawca, niezbędna jest szczegółowa analiza istniejącej sytuacji. Dokonamy takiej analizy, zrozumiemy i ocenimy dotychczasową sytuację w zakresie ICT, a następnie wykorzystamy wnioski, do których dojdziemy w wyniku takiego badania, jako solidną podstawę pracy nad wyzwaniami, jakie przed Państwem stoją.

Podczas współpracy przeanalizujemy nie tylko podstawowe elementy, takie jak ilość, struktura i rola komunikacji, lecz rozważymy także Państwa szerzej pojęte wymagania dotyczące instalacji i konfiguracji. Nasi eksperci wykorzystają posiadane wieloletnie doświadczenie i gruntowną znajomość branży (blisko 30 lat), by ustalić dostępne opcje, nie tracąc przy tym z pola widzenia szczegółów i możliwych oszczędności.Możemy również udzielać porad dotyczących najlepszych modeli pozyskania i eksploatacji – na przykład, czy usługi mają być świadczone na miejscu w Państwa obiektach, czy w ramach usług zarządzanych lub też w chmurze prywatnej lub publicznej. Wszystko to zależeć będzie od specjalistycznej wiedzy i dostępności Państwa personelu, a także wymaganego przez Państwa poziomu usług niezbędnych dla zapewnienia ciągłości działania Państwa przedsiębiorstwa.

Wdrożenie

Każdemu projektowi przekształceń lub transformacji towarzyszy ryzyko. Nasze solidne procesy i gruntowna znajomość tego zagadnienia, mające oparcie w ponad trzydziestoletnim doświadczeniu na rynku, to klucz do minimalizacji takich zagrożeń.
Współpracujemy z wiodącymi producentami sprzętu i usługodawcami, aby tworzyć usługi i rozwiązania, które łączymy w ramach jednej kompleksowej oferty, by przynieść Państwa firmie zamierzone korzyści biznesowe.

Kładziemy duży nacisk na zachowanie ciągłości pracy Państwa firmy w trakcie wdrożeń.Nasi specjaliści ds. technicznych są w stanie udzielić odpowiedzi na wszelkie Państwa pytania, na przykład, jak połączyć sieci i platformy komunikacyjne w celu uzyskania nowych funkcji lub jak podnieść niezawodność Państwa infrastruktury i aplikacji, a nawet jak dostosować Państwa infrastrukturę do potrzeb konkretnego zastosowania.
Nie skupiamy się przy tym na żadnej konkretnej technologii. Skupiamy się natomiast na zintegrowaniu Państwa dotychczasowego środowiska ICT, aby udostępnić Państwu potrzebne funkcje i przynieść Państwa firmie jasno określone korzyści.

Specjalnością naszej firmy są :

  • sieci łączności głosowej i transmisji danych,
  • systemy ujednoliconej komunikacji
  • contact center.

Nasza wiedza obejmuje nie tylko technologię, lecz także procesy biznesowe, które musi wspierać.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer